Privacyverklaring

 

Timmer- en Bouwbedrijf Van Putten, gevestigd aan Eduard van Beinumsingel 1

2353 KJ  Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.vanputtenbouw.nl Eduard van Beinumsingel 1

2353 KJ  Leiderdorp 0621955950

 

Wim van Putten is verantwoordelijk voor het juist bewaren van de persoonsgegevens. Hij is te bereiken via wim@vanputtenbouw.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Timmer- en Bouwbedrijf Van Putten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Timmer- en Bouwbedrijf Van Putten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Timmer- en Bouwbedrijf Van Putten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Timmer- en Bouwbedrijf Van Putten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia/Adres/Bankrekeningnummers/Contactgegevens: 7 jaar in verband met belastingwetgeving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Timmer- en Bouwbedrijf Van Putten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Timmer- en Bouwbedrijf Van Putten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Derden: Doel: Gegevens:

Belastingdienst

Belastingwetgeving Naam, adres, factuurgegevens, bankrekeningnummer

Onderaannemers indien van toepassing

 

Boekhouder

Afgesproken werkzaamheden te verrichten op juiste adres

 

 

Verwerken boekhouding

 

Naam, adres, in overleg telefoonnummer / e-mailadres

 

Naam, adres, factuurgegevens, bankrekeningnr.


 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Timmer- en Bouwbedrijf Van Putten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wim@vanputtenbouw.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Timmer- en Bouwbedrijf Van Putten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Timmer- en Bouwbedrijf Van Putten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Timmer- en Bouwbedrijf Van Putten heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, en wachtwoorden bij inloggen op computer.